Energibalansering

Ut i från den vediska filosofin om människans livsenergi, är det utarbetat en modell om hur energin flödar  – i daglig tal känd som chakrapunkterna. Alla punkterna samverkar och avspeglar såväl fysisk som psykisk balans / obalans. Med utgångspunkt i kunnskapen om vad de olika energipunkter står för fysiskt och mentalt, har vi utvecklat en effektiv teknik som hjälper oss komma i kontakt med omedvetna tankar och övertygelser som blockerar energiflödet. Genom en balanseringsprocess bearbetar  vi tankar och övertygelser och frigör den mentala blockeringen, så vi igen kan andas fritt och låta vårt hjärtas sanning styra våra val och vårat liv.

En häpnadsväckande upplevelse som många av våra klienter berättar leder till positiva förändringar i deras beteende och upplevelse av livets vardag. Att den fysiska kroppen också påverkas är en bevis för att allt hänger ihop – kropp-sinne-själ.

Energibalansering tar ca 100 min. och kostar  950 kr