Ayurveda

Ayurveda är sanskrit och betyder ”kunskap/vetenskap om livet” eller ”kunskap om allt levande”. Den ayurvediska läkekonsten/medicinen är ett av världens äldsta medicinska system. Vi betraktar det också som ett tidlöst medicinskt system.
Det har sitt ursprung i Indien och vedatraditionen och har utvecklats under tusentals år. Både tibetansk och kinesisk medicin har rötter i ayurveda, liksom den tidiga grekiska medicinen.

Ayurveda kan lika mycket kallas livsvetenskap som ett läkesystem, då det strävar efter att både balansera och definiera människans relation till universum.

Allting i universum, både levande och icke-levande, är sammanlänkat med varandra.

Människan består av element som återfinns i hela universum. Människan är i själva verket ett universum sammanlänkat med hela universum.

Varje individ har sin egen unika sammansättning/ konstitution. Därmed har vi alla unika/olika/specifika förutsättningar och behov. Optimal hälsa har vi när kropp, själ och ande är i harmoni med varandra och när samspelet med universum är naturligt, friktionsfritt och kärleksfullt. Sjukdom uppkommer då varje människas unika kapacitet till balans störs. Orsaken kan vara fysisk, känslomässig eller andlig, eller en kombination av dessa.

Målet inom ayurveda är att optimera vår balans och därmed vår hälsa. Obalans och sjukdom behandlas med hänsyn tagen till patientens unika konstitution och utveckling. Vem som bär på ett eventuellt besvär är lika viktigt som att undersöka och sätta namn på besväret.

Ayurveda menar att vår hälsa och vårt välbefinnande påverkas av vår omgivning, våra relationer, vår kropp, vårt sinne, våra tankar och vårt medvetande. Ytterst handlar balans och obalans om vårt förhållande till hela livet. Ayurveda syftar till att bistå oss i vår balans i relation till oss själva och en harmonisk, empatisk relation till livet i sin helhet.

I USA och Europa har intresset för ayurveda ökat markant de senaste decennierna. I Indien, Nepal, Bangladesh och på Sri Lanka utgör ayurveda den traditionella medicinen, medan ayurveda i USA och Europa betraktas som komplementär/alternativ medicin.

Ayurveda är ett kraftfullt läkesystem, som dynamiskt omfattar kropp, själ och ande.

Den i västvärlden mest kända delen av ayurveda är den så kallade tridosha-teorin, en teori som beskriver såväl den enskilda individens unika konstitution, som hennes koppling till ett levande, dynamiskt universum.

De tre doshorna kan beskrivas som dynamiska krafter och kallas på sanskrit vata, pitta och kapha. I oss människor är vata, pitta och kapha var och en ansvarig för olika fysiologiska och psykologiska funktioner.
info@hjartebogard.se
+ 46 (0)706-34 30 54
Hjärtebo Gård
Bligan 5
666 94 Dals Långed
En hemsida från Bloms IT 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram