Vid en hälsokonsultation använder vi oss av Ayurvedisk pulsläsning och irisanalys. Utifrån det känner och ser vi vad som händer i kropp och sinne och vad som i första hand behövs för att hitta balans igen.

När det uppkommer symptom/krämpor och sjukdom i kroppen har det i lång tid innan varit en obalans i den energin som administrerar alla kroppens processer. Inom Ayurveda är det viktigt att söka bakomliggande obalans och orsak till fysisk/psykisk ohälsa för att kunde sätta in nödvändiga effektiva åtgärder.

Vi samtalar om sammanhangen mellan kropp – själ – ande  och ger rekommendationer och råd för att uppnå bättre balans i systemet. Dessa kan vara kostråd, köksråd (vi använder kryddor och livsmedel som medicin), kosttillskott, yoga, andningsövningar och levnadsråd för bättre energi mm.

För snabbare resultat rekommenderar vi ofta våra Ayurvediska och/eller Myoreflex –  behandlingar som baserar sig på östlig erfarenhet genom 4-5000 år och inte å förglömma egen vilja till förändring och bättre hälsa.

Det är vanligt att vi underskattar kroppens signaler och saknar kunskap om sammanhangen mellan signalerna, sinnet, energi-systemet och kroppen. Genom att lyssna till signaler som sömnsvårigheter, trög tarm, diarré, gasbildning, oro, frustration, förvirring, magkatarr, huvudvärk, muskelspänningar, hudbesvär, irritation, håglöshet, stelhet, övervikt mm kan vi undvika försämring och sjukdom.

Innerst inne vet vi människor vad som är fel och vi gläder oss över att tillsammans lyfta upp svaren och genom detta skapa förändring.  

Hälsokonsultation tar ca 90-120min.   1100 kr

info@hjartebogard.se
+ 46 (0)706-34 30 54
Hjärtebo Gård
Bligan 5
666 94 Dals Långed
En hemsida från Bloms IT 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram